Technologie zateplení systémem Vinyl-Siding:

Systém je sestaven z několika variabilních částí, které se podle potřeby mění v rámci nároků stavby, její konstrukce nebo architektonického záměru.

Nosný rošt:
Materiál dřevěné latě o průřezu 50 x 40 mm, popř. podle tloušťky aplikované izolace.
Impregnace: Lignofix Eko F Extra ( proti plísním a škůdcům )
Kotvení: každých 500 mm
Orientace nosného roštu: vždy ve směru orientace plošných lamel

Kontralatě:
Dřevěné latě tvořící provětrávanou mezeru mezi vlastním obkladovým materiálem a nosným roštem s izolací
Materiál: dřevěné latě 30 x 30 mm

Parametry:
TLOUŠŤKA max. 1,3 mm
TEPLOTA POUŽITÍ + 75°C , -50°C
TEPLOTA VZPLANUTÍ cca + 391°C
STUPEŇ HOŘLAVOSTI B - Q - + 112°C
ŠÍŘENÍ PLAMENE Nešíří plamen, šíření plamene po povrch 0,00 m/s
ODKAPÁVÁNÍ Neodkapává hořící a nehořící kapky jako PVC a jiné plasty
BARVY 11 základních ve výrobní řadě ROYAL