1) Vynikající tepelná izolace

-tepelná vodivost λ < 0,040
-díky vysoké měrné tepelné kapacitě je izolace vysoce účinná jak v zimě, tak v létě
-nízký difuzní odpor umožňuje konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
-dobré protipožární vlastnosti - vynikající odolnost při aplikaci v dřevostavbách
-znamenité zlepšení akustiky staveb

2) Rychlá návratnost investovaných prostředků

-dodávky materiálu profesionálními firmami až na stavbu
-velmi krátké dodací lhůty a vysoká produktivita práce
-nenarušuje provoz stavby ani při dodatečném zateplování
-výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku přináší krátkodobou návratnost investic

3) Snadná a rychlá aplikace

-unikátní přírodní celulózové vlákno vyplní veškeré detaily konstrukcí bez mezer a tepelných mostů
-technická konzultace zdarma předem při osobní obhlídce našeho technika, návrh nejvhodnější realizace, v pochybných a neobvyklých případech kontrola návrhu stavebně-fyzikálním výpočtem

4) Ekologická a zdravotní nezávadnost

-skutečné ekologické chování – certifikovaný systém řízení kvality
-první Ekologicky šetrný výrobek v postkomunistických státech Evropy, kterému byla tato značka propůjčena
-trvalá snaha o zlepšování parametrů
-řada zdravotních posudků, odolnost proti plísním, po likvidaci biologicky odbouratelný